Pewter Stoneware 4 Pc. Hostess Set

 Pewter   Stoneware   4   Pc.  Hostess   Set