JA64/W Berry & Thread Whitewash 7.75” Coupe Pasta Bowl 7.75”W, 2.75”H (1 Qt) $39 RRP JA46/W Berry & Thread Whitewash Breakfast Cup 5”W, 3”H (12 oz) $45 RRP JM/W Berry & Thread Whitewash Mug 3.5”W, 4.5”H (12 oz) $30 RRP JA48/W Berry & Thread Whitewash Demitasse Cup 2.5”W, 2.5”H (3 oz) $22 RRP JA49/W Berry & Thread Whitewash Demitasse Saucer 4.5”W $14 RRP JSS/W Berry & Thread Whitewash Scallop Saucer 7”W $20 RRP JT/W Berry & Thread Whitewash Tea/Coffee Cup 4”W, 3”H (10 oz) $26 RRP JA36/W Berry & Thread Whitewash 5.5” Footed Compote 5.5”W, 5”H (10 oz) $38 RRP JA53SET/W Berry & Thread Whitewash Heart Cocktail Plate Set/4 6.5”W $98 RRP JA116/W Berry & Thread Whitewash Cupfull of Love Mug 3.5”W, 4.5”H (12 oz) $38 RRP JA117/W Berry & Thread Whitewash Cupfull of Courage Mug 3.5”W, 4.5”H (12 oz) $38 RRP JA26/W Berry & Thread Whitewash Creamer 5”H (16 oz) $48 RRP JA14/W Berry & Thread Whitewash Salt and Pepper Set 3.5”H $62 RRP JA25/W Berry & Thread Whitewash Teapot 10.5”W, 7.5”H (1.25 Qt) $118 RRP Serveware JA27X/W Berry & Thread Whitewash Lidded Sugar Pot 4.5”H (16 oz) $58 RRP 6